Category Archives: Thực Phẩm Chức Năng

Kiến thức cần biết về sữa Tasuamum, sữa non Tasuamum, cốm lợi sữa Tasuamum. Đây là các sản phẩm công nghệ cao, nguyên liệu nhập khẩu từ New Zealand, Hoa Kỳ và Châu Âu của Công ty Cổ phần Dược Quốc Tế